Forumo taisyklės:

Užrakinta
Vartotojo avataras
Igor
Pranešimai: 240
Užsiregistravo: 06 Spa 2012 14:57
Country: Lietuva
Skraido_nuo: 2007-Kov-18
Miestas: Vilnius
Susisiekti:

Forumo taisyklės:

Standartinė Igor » 14 Lap 2012 23:40

Forumo taisyklės:
1. Forumo nuostatos
1.1. Forumas yra virtuali aviacijos mėgėjų ir profesionalų susibūrimo vieta.
1.2. Forume nemokamai lankytis, jame pateikiama informacija naudotis, forumo veikloje dalyvauti gali kiekvienas asmuo, jei jis savo elgesiu nepažeidžia šių taisyklių.
1.3. Tvarką forume palaiko Administratorius, arba jo įgalioti asmenys.
1.4. Forumo Administratorius pasilieka teisę keisti taisykles, apie tai pranešant Taisyklių komentaruose.
2. Administracija
2.1. Forumo įkūrėjas ir prižiūrėtojas yra Klubas "Penktasis Vandenynas" (PV), (toliau Administratorius)
2.2. Administratorius - tai vienintelė valdžia forume. Jo sprendimai tvarkant forumą yra lemiami ir neapskundžiami.
2.3. Administratorius neprisiima atsakomybės už forumo dalyvių pasisakymus, tačiau pasilieka teisę redaguoti ar trinti bet kokią narių paskelbtą informaciją, stabdyti arba nutraukti diskusijas, o taip pat šiose taisyklėse numatyta tvarka apriboti ar panaikinti narių teises.
2.4. Administratorius savo veikloje turi vadovautis žmoniškumo, nuosaikumo ir protingumo principais, tačiau taip pat privalo nedelsiant ir principingai reaguoti į bet kokius piktybinius išpuolius, kurių tikslas yra kelti forume sumaištį, laužyti jos taisykles ir nusistovėjusias elgesio normas.
3. Nariai
3.1. Forume registruotis gali bet kuris asmuo. Vienas asmuo gali registruotis tik vienu vardu. Naujus narius aktyvuoja Administratorius.
3.2. Prisijungimo prie forumo vardas, kurį susikuria narys, negali būti tiesiogiai susijęs arba asocijuotis su bet kokia politine ideologija, nusikalstamomis struktūromis ar organizacijomis, necenzūriniais žodžiais, įžeidimais, dabartiniais laikais realiai egzistuojančių kitų žmonių asmenvardžiais, komerciniais projektais, įmonėmis ar pan. Jei Administratorius vienašališkai nusprendžia, kad nario vardas yra netinkamas, narys įpareigojamas jį pasikeisti. Tos pačios normos taikomos ir avatarams, parašams ar kitiems asmenį identifikuojantiems elementams. Išskirtinais atvejais kreiptis tiesiogiai į Administratorių.
3.3. Visi nariai turi teisę rašyti pranešimus, skelbti nuotraukas, video, straipsnius ir kitą forumo tematiką atitinkančią informaciją. Visa forume narių pateikta informacija tampa forumo nuosavybe ir gali būti naudojama forumo ribose be apribojimų.
3.4. Nariai gali dalyvauti arba prašytis priimami į uždarų grupių forumus, taip gali prašyti tokią sukurti ir įtraukti pageidaujamus asmenis. Sprendimą priima Administratorius.
3.5. Administratorius pasilieka teisę, jei manys tai esant reikalinga, ištrinti neaktyvių forumo vartotojų, kurie ilgą laiką nebesilankė forume, registracijos duomenis.
3.6. Administratorius pasilieka teisę neaktyvuoti naujo nario, jei iš nario vardo, elektroninio pašto ir kitų patektų duomenų kyla įtarimas jog tai robotas.
3.7. Forumas saugoja narių konfidencialumą ir niekada, išskyrus įstatymuose numatytus atvejus, neperduos jos narių asmeninės informacijos, pateiktos ar užfiksuotos registracijos metu, kuri neskelbiama viešai, trečiajai šaliai.
4. Informacija
4.1. Forume teisės į visą narių pateiktą informaciją priklauso forumo Administratoriui. (Žiūr. 3.3 punktą.) Informacijos autoriams tenka atsakomybė už jos teisingumą bei patikimumą, o taip pat jiems tenka visa kita su tos informacijos skelbimu susijusi atsakomybė.
4.2. Forume tarpusavyje bendraujama ir informacija skelbiama lietuvių kalba. Išimtys suteikiamos pavadinimams, asmenvardžiams,citatoms bei asmeniniams skelbimams. Jeigu straipsnio, žinutės, komentaro, pranešimo ar kitokios informacijos autorius pateikia citatą užsienio kalba, jis privalo greta pateikti ir vertimą į lietuvių kalbą. Asmeninio skelbimo tekstas gali būti pateikiamas ir užsienio kalba, jei forumo nariui lietuvių kalba nėra gimtoji. Administratorius gali paskirti specialias atskiras forumo vietas bendravimui užsienio kalbomis.
4.3. Nuotraukos, dokumentai ir pnš. failai pateikiami diskusijų forume keliami išorinių su išorinių serverių pvz. "imageshags" ar pnš. pagalba.
5. Draudžiami veiksmai
5.1. Forume draudžiama skelbti straipsnius, žinutes, pasisakymus, pranešimus, komentarus ar bet kokią kitą tekstinę, vaizdinę, garso, grafinę ar kitokią informaciją, kuri:
5.1.1. pažeidžia Lietuvos Respublikos įstatymus, kitus Lietuvos Respublikos teritorijoje galiojančius teisės aktus bei tarptautinius susitarimus arba kursto juos pažeisti;
5.1.2. yra pornografinio pobūdžio, reklamuojanti seksualines paslaugas, kvaišalų vartojimą ar platinimą;
5.1.3. yra necenzūrinė, prieštarauja moralės normoms, geram tonui ir visuotinai priimtoms padoraus bendravimo taisyklėms;
5.1.4. skatina ar kursto tautinę, rasinę, religinę, socialinę ar kitokią neapykantą;
5.1.5. yra grasinamo pobūdžio, asmeniškai ar bendrai įžeidžia forumo narius ar trečiuosius asmenis, juos šmeižia, žemina jų garbę ir orumą;
5.1.6. pažeidžia bet kurio asmens privatumą arba jei tokios informacijos paskelbimas gali tam asmeniui pakenkti;
5.2. Forumo ir komentaruose draudžiama:
5.2.1. temų pavadinimuose ir pačiose žinutėse naudoti vien didžiąsias raides;
5.2.2. iš naujo kurti temas, kurios jau egzistuoja, arba tą pačią temą pradėti keliuose skyriuose;
5.2.3. kurti temas skyriuose, skirtuose kitai tematikai;
5.2.4. kurti bereikšmes ir beprasmes temas, o taip pat naujų temų pavadinimus formuluoti abstrakčiai arba taip, jog iš jų nebūtų įmanoma suprasti, apie ką tose temose diskutuojama;
5.2.5. skelbti žinutes, nesusijusias su tema ar vykstančiomis diskusijomis;
5.2.6. tą pačią žinutę skelbti daug kartų;
5.2.7. dalykinėse diskusijose periodiškai skelbti trumpas ir neargumentuotas, vos iš vieno ar kelių žodžių susidedančias žinutes, neturinčias jokios naudos tų diskusijų plėtojimui, išimtys gali būti taikomos "blevyzgose".
5.2.8. viešas diskusijas paversti asmeninių santykių aiškinimosi vieta;
5.2.9. nuolatos vartoti žargoną, grubius posakius ar palyginimus, itin netaisyklingą kalbą ar rašybą.
5.3. Forume, draudžiama bet kokia forma skelbti komercinio pobūdžio informaciją, kurią skelbdamas, jos autorius siekia materialinės ar kitokios naudos sau arba su juo susijusiems asmenims arba organizacijoms. Išimtis taikoma tik asmeninio pobūdžio komerciniams skelbimams tam skirtame forumo skyriuje " Skelbimai". (*Plačiau priede: "Pirkimų/pardavimų skyrelio Skelbimai taisyklės" )
5.4. Forume draudžiama skelbti bet kokio pobūdžio politinę ir religinę agitaciją ar propagandą.
5.5. Kiekvienas forumo narys gali Administratorių informuoti apie netinkamą kitų narių veiklą, pažeidžiančią šiuos draudimus ar taisykles apskritai.
5.6. Griežtai draudžiama trinti, ar kardinaliai redaguoti savo pranešimus, pakeičiant ar sunaikinant pranešimo esmę. Taisyklė galioja ir skyriuje " Skelbimai". Pastebėjus piktybišką šios taisyklės nepaisymą taikoma griežčiausia nuobauda.
6. Nuobaudos ir poveikio priemonės
6.1. Nuobaudas nariams už taisyklių pažeidimus ir kitą forumo interesams prieštaraujantį elgesį skiria forumo Administratorius. Numatytos tokios nuobaudos ir poveikio priemonės - įspėjimas, terminuotas draudimas prisijungti prie forumo ir nuolatinis draudimas prisijungti prie forumo, ištrinant nario registracijos duomenis.
6.2. Administratorius paprastai paaiškina prasižengusiam nariui, už ką jam buvo skirta nuobauda, tačiau neprivalo to daryti kiekvienu atveju.
6.3. Oficialus įspėjimas nariui gali būti skirtas už bet kokį elgesį, nesuderinamą su šiomis forumo taisyklėmis, bet kokios taisykles pažeidžiančios informacijos skelbimą forume arba už administracijos nurodymų nepaisymą.
6.4. Įspėjimas galioja mėnesį, kuriam praėjus laikoma, kad narys nėra baustas. Jei per tą laiką nariui skiriamas dar vienas oficialus įspėjimas, abiejų nuobaudų galiojimo laikas skaičiuojamas nuo paskutinės nuobaudos paskyrimo datos.
6.5. Po trijų įspėjimų nariui gali būti laikinai arba visam laikui uždrausta prisijungti prie forumo. Už itin grubius taisyklių pažeidimus griežčiausios poveikio priemonės gali būti pritaikytos iš karto be jokių įspėjimų.
6.6. Nariui, kuriam už nusižengimus buvo laikinai uždrausta prisijungti prie forumo, po šio draudimo termino pabaigos imamas skaičiuoti trijų mėnesių bandomasis laikotarpis, po kurio jis, jei pakartotinai nenusižengia, laikomas nebaustu. Jei per šį laikotarpį narys vėl pažeidžia taisykles, jam gali būti visiems laikams uždrausta prisijungti prie forumo.
6.7. Nuobauda gali būti atšaukiama, keičiama ar panaikinama Administratoriaus sprendimu. Nuobauda taip pat gali būti atšaukta, jei nubaustas narys savo nuoširdžiu elgesiu ar darbais įrodo, jog jis pasitaisė ir neketina ateityje vėl pažeisti taisyklių.
6.8. Administratorius, redaguodamas ar pašalindamas bet kurią taisykles pažeidžiančią žinutę, komentarą, pranešimą ar kitą nario paskelbtą informaciją, taip pat sustabdydamas arba nutraukdamas bet kokią diskusiją be išankstinio perspėjimo arba po perspėjimo, gali, bet neprivalo nariams paaiškinti tokio veiksmo motyvus.
6.9. Nors šios taisyklės apžvelgia pagrindinius elgesio forumo principus, tačiau negali numatyti visų galinčių kilti situacijų. Dėl to Administratorius pasilieka teisę imtis bet kokių legalių priemonių ir veiksmų, nenumatytų šiose taisyklėse, kuriuos jis laikytų tinkamomis, kad forume būtų užtikrinta tvarka ir taisyklių laikymasis.
6.10. Ypatingais atvejais administracija informaciją apie taisyklių ir teisės aktų pažeidėją perduoda atitinkamam interneto paslaugų teikėjui ir/arba atitinkamoms specialiosioms tarnyboms.
*PRIEDAI:
1. Pirkimų/pardavimų skyrelio Skelbimai taisyklės:
1.1. Pardavimai/pirkimai tik asmeninio pobūdžio, atitinkantys forumo (aviacinę) tematiką.
1.2. Skelbimo pavadinimas turi būti konkretus, aiškiai nurodantis parduodamus daiktus ar daiktą.
1.3. Skelbimo tekstas gali būti pateikiamas užsienio kalba, jei forumo nariui lietuvių kalba nėra gimtoji.
1.4. Pardavimo skelbime privaloma nuotrauka.
1.5. Pardavimo skelbime privaloma kaina.
1.6. Pastebėjus, Administratoriaus nuomone, netinkamą, neatitinkantį numatytų kriterijų skelbimą jis bus trinamas be atskiro įspėjimo. Administratorius neprivalo aiškinti motyvų.!
Apie pasikeitusią kainą pranešama rašant naują pranešimą, neredaguojant pradinės.
Kiekvienas narys, jei jo netenkina skyrelio Skelbimai taisyklės turi teisę savo skelbimo netalpinti.
Dėl naujos įrangos komercinės reklamos ar siūlomų paslaugų, įskaitant neaviacinę tematiką , pagrindinėje svetainėje http://www.paramotors.lt. Rekomenduojama susisiekti su Administratoriumi el. paštu: admin(at)paramotors.lt. (svetainėje reklama PV Klubo nariams NEMOKAMA)

Užrakinta