Puslapis 11

Jonas Grigaravičius

Parašytas: 11 Kov 2020 11:29
normantas
Mieli klubiečiai,
Vakar šį pasaulį paliko mūsų klubo narys ,sparno brolis Jonas Grigaravičius /Vido Aleksyno sesers vyras/.Klubo vardu siunčiame nuoširdžią užuojautą Jono šeimai ir Vidui, linkime Jums stiprybės ir sveikatos.
Velionis bus pašarvotas , Marijampolės rajono Gudelių miestelyje laidojimo namuose /buv. ambulatorijos patalpose/ penktadienį kovo 13d.Laidotuvės vyks sekmadienį 15d 14 val.Mišios už a.a.JONĄ Gudelių bažnyčioje sekmadienį 13.30. val.

Re: Jonas Grigaravičius

Parašytas: 17 Kov 2020 14:22
Vidas A
Artimųjų vardu norėčiau nuoširdžiai padėkoti, atvykusiems ir išreiškusiems užuojautą mano seseriai ir kitiems velionio artimiesiems.